EU-Parlamentet

EU-Parlamentet blev etableret i 1952, hvor det bestod af 78 medlemmer, som blev valgt fra landenes nationale parlamenter. Magt havde de ikke meget af. Medlemmerne skulle høres, når der blev truffet politiske beslutninger, men de kunne ikke selv vedtage love.

Først fra 1979 blev medlemmerne af EU-Parlamentet valgt direkte af den europæiske befolkning. Mange mente dog stadigvæk, at Parlamentet mest af alt var en snakkeklub. Storbritanniens daværende premierminister Margaret Thatcher kaldte det i starten af 1980'erne for et "Mickey Mouse parlament".

Med Maastricht- og Lissabontraktaterne har EU-Parlamentet fået reel magt over lovgivningen, og de kan blandt andet vælte EU-Kommissionen. De har dog endnu ikke mulighed for selv at stille lovforslag.

Der er valg til Parlamentet hvert femte år. Sidste gang var den 25. maj 2014.  Næste valg finder sted den 2. juni 2019.

Arbejdsspørgsmål:

  1. Beskriv EU-Parlamentets historiske udvikling.
  2. Hvilken rolle har EU-Parlamentet i dag?
  3. Ligner EU-Parlamentet et rigtigt parlament? Hvorfor? Hvorfor ikke?
  4. Diskutér EU's demokratiske legitimitet med udgangspunkt i EU-Parlamentets rolle.

Nøglebegreber: Demokrati, EU-Parlamentet, selvbestemmelse, demokratisk underskud, Kommissionen, lovgivning

Senest redigeret den 19. april 2017.

  • Artikler
    Her finder du en artikelsamling, der sætter dig i stand til at svare på arbejdsspørgsmålene.
  • Links
    Her finder du en samling af links til hjemmesider og artikler, der giver dig mulighed for at arbejde videre fra temapakkerne.