EU-Kommissionen

EU-Kommissionen er den udøvende magt i EU-systemet. Med lidt god vilje kan man sige, at EU-Kommissionen er EU's regering.

Kommissionen varetager mange af de samme funktioner, som regeringen gør i Danmark, men der er også store forskelle. Kommissionen består af 28 kommissærer, én fra hvert medlemsland. De sidder fem år ad gangen, og de fleste af dem har tidligere været ministre i deres egne lande. Det er kommissærernes pligt at arbejde for EU's fælles interesser, det vil sige uafhængigt af nationale interesser.

Under Kul- og stålunionen hed det ikke Kommissionen, men Den høje Myndighed og havde betydelig mindre magt end i dag. I takt med EU's integration har Kommissionen fået mere magt. Siden 2014 har Jean-Claude Juncker fra Luxembourg været formand for Kommissionen.

Arbejdsspørgsmål:

  1. Hvordan har Kommissionen ændret sig historisk?
  2. Hvilken magt og funktion har Kommissionen i dag?
  3. Find og diskuter de forskellige holdninger vedrørende Kommissionen, der kommer til udtryk i artiklerne.
  4. Diskutér Kommissionens demokratiske legitimitet 

Nøglebegreber: Kommissionen, demokrati, retslige forhold, suverænitetsafgivelse, EU-Parlamentet, Ministerrådet, EU-lovgivning.

Senest redigeret 19. april 2017.

  • Artikler
    Her finder du en artikelsamling, der sætter dig i stand til at svare på arbejdsspørgsmålene.
  • Links
    Her finder du en samling af links til hjemmesider og artikler, der giver dig mulighed for at arbejde videre fra temapakkerne.