EU-Domstolen

EU-Domstolen er en af de mest omdiskuterede institutioner i EU-systemet. Også i Danmark er den genstand for debat, blandt andet fordi den fungerer på en meget anderledes måde end domstolene herhjemme.

I Danmark er vi vant til, at domstolene ikke udfordrer politikerne. Det er således kun sket én gang i danmarkshistorien, at Højesteret har dømt en lov i strid med Grundloven. Det var den såkaldte Tvinddom i 1999, hvor dele af loven blev ophævet.

EU-Domstolen udfordrer til gengæld ofte politikernes love. Dens rolle er nemlig at sørge for, at EU-retten er ens i alle EU's medlemslande. Det betyder, at hver gang Domstolen finder, at en national lov er i strid med EU-retten, så må den nationale lov ændres.

I sådanne sager bøjer de nationale politikere sig ofte og indretter loven på en ny måde, så den passer med EU-retten. Det sker dog ikke altid uden kamp. Mange danske politikere bryder sig nemlig ikke om, at EU-Domstolen har så stor magt.

Arbejdsspørgsmål:

  1. Hvordan har EU-domstolen udviklet sig historisk?
  2. Hvilken magt har EU-domstolen?
  3. Find og diskuter de forskellige holdninger til Domstolen, der kommer til udtryk i artiklerne.
  4. Vurdér om EU-domstolen fungerer på demokratisk vis.

Nøglebegreber: Retlige og indre anliggender, suverænitetsafgivelse, selvbestemmelse, EU - retten, EU - domstolen, demokrati, rettigheder. 

Senest redigeret 19. april 2017.

  • Artikler
    Her finder du en artikelsamling, der sætter dig i stand til at svare på arbejdsspørgsmålene.
  • Links
    Her finder du en samling af links til hjemmesider og artikler, der giver dig mulighed for at arbejde videre fra temapakkerne.