Fem scenarier for EU

Den 1. marts 2017 lancerede EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, en såkaldt hvidbog med fem scenarier for EU's fremtid. En hvidbog er et dokument, som EU-Kommissionen lægger frem til offentlig debat i forbindelse med langsigtede lovgivningsplaner. Hvidbøger omhandler typisk områder med størst prioritet for Kommissionen og med forslag til, hvordan politikken på et bestemt område kan udformes.  

Baggrunden for Junckers hvidbog var ikke mindst Storbritanniens udmeldelse af EU samt en stigende skepsis blandt en række medlemslande mod den måde, EU-samarbejdet fungerer på i dag. De fem bud spænder fra mindre til mere samarbejde over et EU, hvor landene samarbejder på forskellige niveauer og i flere hastigheder.  

Hvidbogen fik en blandet modtagelse. Nogle mener, at det er godt og nødvendigt, at Kommissionen viser vilje til at tage EU-samarbejdet op til overvejelse. Andre mener, at ingen af de fem scenarier er løsningen på de problemer, som EU står overfor.

Arbejdsspørgsmål:

1. Redegør for de fem scenarier i Junckers hvidbog.
2. Forklar, hvorfor EU-Kommissionen har valgt at lancere hvidbogen på dette tidspunkt.
3. Beskriv, hvad henholdsvis tilhængerne og kritikerne af hvidbogen lægger vægt på i deres argumentation.
4. Vurder, hvilket af de fem scenarier, der er det mest sandsynlige for EU-samarbejdets fremtid.
5. Giv dit bud på det bedste scenarie for EU. Det kan både være et af de fem eller et helt andet scenarie.

Nøglebegreber: EU's fremtid, Brexit, EU-Kommissionen, demokrati, EU-lovgivning, den fri bevægelighed.

Senest redigeret den 15. maj 2017.

Støttet af EU-Kommissionens Jean Monnet Program. 

Kommissionens logo

  • Artikler
    Her finder du en artikelsamling, der sætter dig i stand til at svare på arbejdsspørgsmålene.
  • Links
    Her finder du en samling af links til hjemmesider og artikler, der giver dig mulighed for at arbejde videre fra temapakkerne.