Lobbyisme

Lobbyisme er den uformelle aktivitet, der foregår, når personer eller organisationer forsøger at påvirke politiske beslutninger. Ordet stammer fra 'lobby'. Oprindeligt var lobbyister nemlig folk, der henvendte sig politikere i gangene mellem de officielle mødelokaler.

I dag er der omkring 25.000 lobbyister i Bruxelles, som repræsenterer mange forskellige interesser. En lobbyist fra Greenpeace vil måske forsøge at påvirke politikerne til at indføre mere grøn energi, mens en lobbyist fra olieindustrien måske vil gøre det modsatte.

Nogen mener, at lobbyisternes store indflydelse på EU-lovgivningen er udemokratisk. Argumentet er, at lobbyisterne har en magt, der burde være forbeholdt de folkevalgte. Andre påpeger, at der er en skævhed i og med, at virksomhedsinteresser er bedre repræsenteret i Bruxelles end eksempelvis forbrugerinteresser. Det skyldes at virksomheder ofte har flere penge og ansatte i Bruxelles, og derfor bedre mulighed for at påvirke lovgivningen. Alligevel er de fleste EU-politikere enige om, at lobbyisme - indenfor bestemte rammer - er et nødvendigt redskab. Politikerne har ganske enkelt ikke tid til selv at indhente al den ekspertviden, de skal bruge.

Arbejdsspørgsmål

  1. Hvem er interesseret i at få indflydelse på beslutningerne i EU?
  2. Hvordan foregår lobbyisme?
  3. Hvilke fordele og ulemper er der ved lobbyisme?
  4. Hvordan undgår man de negative sider ved lobbyisme? 

Nøglebegreber: Lobbyist, interesseorganisationer, EU-kommissionen, EU-parlamentet, lobbyregister, NGO'er, forslag, fællesskabsinteresse, lobbyistkontorer, embedsmænd

Senest opdateret 13. december 2017.

Støttet af EU-Kommissionens Jean Monnet Program

Kommissionens logo

  • Artikler
    Her finder du en artikelsamling, der sætter dig i stand til at svare på arbejdsspørgsmålene.
  • Links
    Her finder du en samling af links til hjemmesider og artikler, der giver dig mulighed for at arbejde videre fra temapakkerne.