Kønsligestilling

Et af EU's grundlæggende mål er at sikre, at mænd og kvinder har samme rettigheder og vilkår. De beslutninger, som EU træffer på ligestillingsområdet, har også betydning for Danmark. For eksempel bestemte et EU-direktiv fra 1976, at kvinder og mænd skal have samme løn for at udføre det samme arbejde. Det var årsagen til, at Danmark senere samme år fik sin første lov om ligeløn.

Siden 2010 har EU haft fem hovedprioriteter på ligestillingsområdet. En af prioriteterne er, at kvinder i højere grad skal være med til at træffe de vigtige beslutninger i samfundet. Det vil sige, at EU arbejder for at få europæiske virksomheder og organisationer til at ansætte flere kvinder i topstillinger.

EU-Kommissionen er kommet med et lovforslag om, at alle virksomheder skal sikre, at mindst 40 % af deres bestyrelsesmedlemmer er kvinder. Forslaget har mødt modstand fra flere medlemslande, der ikke mener, at det er noget, som EU skal blande sig i. 

Arbejdsspørgsmål: 

  1. Hvilken indflydelelse har EU haft på ligestillingen i de europæiske lande - herunder Danmark? 
  2. Hvad er baggrunden for, at EU-Kommissionen ønsker at få flere kvinder ind i de europæiske bestyrelser?
  3. Hvorfor mener en række af de danske folketingspolitikere, at det ikke er EU's opgave at sikre, at der er nok kvinder i bestyrelserne?
  4. Synes du, det er en god ide at indføre kvindekvoter, og er det EU, der skal løse problemet?

Nøgleord: Ligestilling, kønsdiskrimination, forskelsbehandling, kvindekvoter, nærhedsprincippet, kvindelige bestyrelsesmedlemmer, EU's Charter om grundlæggende rettigheder, ligeløn.

 

Senest opdateret 19. april 2017.

Kommissionens logo

  • Artikler
    Her finder du en artikelsamling, der sætter dig i stand til at svare på arbejdsspørgsmålene.
  • Links
    Her finder du en samling af links til hjemmesider og artikler, der giver dig mulighed for at arbejde videre fra temapakkerne.