EU's folkevalgte

EU er bygget op af forskellige institutioner. For det første er der EU-kommissionen (også kaldet 'EU's regering'), der har til opgave at varetage EU's fælles interesse. For det andet er der Ministerrådet, som repræsenterer medlemslandenes regeringer. For det tredje er der EU-Parlamentet, der ligesom Folketinget i Danmark repræsenterer borgerne gennem valg. EU har desuden en fælles domstol, en fælles bank, og et skiftende formandskab.

EU-Parlamentet er den eneste institution i EU, som borgerne har direkte indflydelse på. Vi kan altså gå til valg og stemme på lige præcis den politiker, vi gerne vil have i Parlamentet. Tidligere havde Parlamentet ikke den store magt i forhold til EU-Kommissionen og Ministerrådet, men Parlamentet har med Lissabon-traktaten (2009) fået mere indflydelse.

Der sidder 751 politikere i EU-parlamentet, som er direkte valgt af borgerne i EU's 28 medlemslande. Der er valg til Parlamentet hvert femte år. Sidste gang var den 25. maj 2014, hvor 13 nye danske medlemmer blev valgt ind. 

Arbejdsspørgsmål

  1. Hvilke danskere sidder i parlamentet nu? For hvilke partier? I hvilke grupper?
  2. Hvad kan EU-parlamentet egentlig bestemme?
  3. Hvordan har magtfordelingen mellem Kommission, Parlamentet og medlemslandene ændret sig efter krisen?
  4. Giv dit bud på, om EU er blevet mere demokratisk med Lissabon-traktaten.

Nøglebegreber: Demokratisk legitimitet, partigrupper, mandater, den åbne koordineringsmetode, repræsentation, føderalisme, magtens tredeling, parlamentariker, EU-parlamentariske grupper, procedurer, direkte valg, mellemstatslig aftale, overstatslig aftale.

 Senest opdateret 11. maj 2017.

  • Artikler
    Her finder du en artikelsamling, der sætter dig i stand til at svare på arbejdsspørgsmålene.
  • Links
    Her finder du en samling af links til hjemmesider og artikler, der giver dig mulighed for at arbejde videre fra temapakkerne.