Demokratiunderskud

EU er ikke en stat, men er alligevel mere end et samarbejde mellem selvstændige stater. Derfor er demokratiet i EU noget andet end det, vi kender fra Danmark. Der eksisterer en bred debat, hvor mange er enige om, at EU ikke er demokratisk nok - men med stor uenighed om graden af problemet. Nogle mener også, at EU er overdemokratiseret, og at problemet slet ikke findes.

En af de demokratiske udfordringer, der påpeges, er at EU-Parlamentet er den eneste folkevalgte institution i EU, og at det er EU-Kommissionen og ikke EU-parlamentet, der har ret til at stille lovforslag. Et andet argument er, at det er svært at holde beslutningstagerne ansvarlige for deres beslutninger. Det skyldes, at der er for lidt åbenhed i EU-systemet, og at medierne ikke dækker EU-stof nok.

Selvom nogen mener, at EU er demokratisk opbygget, er det et problem, at EU virker fjernt for de europæiske borgere. Undersøgelser viser, at kun under halvdelen af EU's borgere føler, at deres stemme bliver hørt. Og ved sidste Europa-Parlamentsvalg stemte kun 42 procent af borgerne fra EU's medlemslande.  

De store spørgsmål i debatten er derfor, hvordan vi kan gøre EU mere demokratisk? Og hvordan EU i højere grad kan inddrage borgerne.   

Arbejdsspørgsmål

  1. Hvad er det, der gør EU demokratisk?
  2. Hvilken slags demokratisk legitimitet har EU's institutioner (EU-kommissionen, Ministerrådet og EU-parlamentet)?
  3. Identificér argumenterne for at et demokratisk underskud eksisterer
  4. Diskutér, hvordan EU kan gøres mere demokratisk

Nøglebegreber:  Demokratisk legitimitet, demokratisk underskud, eurokrise, føderalisme, anti-føderalisme, magtens tredeling, teknokrati, flertalsdemokrati, deltagelsesdemokrati, europæisk offentlighed 

Senest opdateret 15. december 2017.

Støttet af EU-Kommissionens Jean Monnet Program

Kommissionens logo

  • Artikler
    Her finder du en artikelsamling, der sætter dig i stand til at svare på arbejdsspørgsmålene.
  • Links
    Her finder du en samling af links til hjemmesider og artikler, der giver dig mulighed for at arbejde videre fra temapakkerne.