Finansskat

Det på grund af bankerne og finansverdenen, at EU befinder sig i en økonomisk krise. Sådan lyder budskabet fra en lang række politikere, økonomer og organisationer, der har sat skub i en debat om, hvordan man kan gribe ind over for bankerne for at undgå endnu en krise. Et af buddene en såkaldt finansskat.

Finansskat kan se ud på mange måder. Mange har for eksempel snakket om en skat på overførsler, også kaldet FTT (= Financial Transaction Tax). Det vil sige, at banker og andre finansielle institutioner betaler et gebyr til myndighederne for at overføre penge. FTT gælder ikke almindelige borgere.

EU-Kommissionen foreslog i 2012 en sådan skat for alle de daværende 27 medlemslande, men der var ikke opbakning til forslaget. Året efter gik 11 EU-lande sammen om selv at finde en løsning. Danmark var ikke blandt de lande, da den daværende regering erklærede sig udenfor, fordi skatten ikke kom til at omfatte hele verden. Fra 2017 er flere danske partier dog begyndt at støtte arbejdet.

Arbejdsspørgsmål:

  1. Hvad er Financial Transaction Tax (FTT)?
  2. Hvilke argumenter er der for og imod FTT?
  3. Diskutér, om der kan være flere grunde til, at den danske regering ikke ikke ønsker en dansk tilslutning til en EU-finansskat.
  4. Vurder, om det er realistisk at få gennemført en finansskat.

Nøglebegreber:  FTT, finansskat, Tobinskat, valutahandel, transaktioner, pengeoverførsler, beskatning, finanskrise, banker, finansverdenen, EU-Kommissionen, James Tobin.

Senest opdateret 10. maj 2017.

  • Artikler
    Her finder du en artikelsamling, der sætter dig i stand til at svare på arbejdsspørgsmålene.
  • Links
    Her finder du en samling af links til hjemmesider og artikler, der giver dig mulighed for at arbejde videre fra temapakkerne.