Menneskehandel

Menneskehandel betyder slavelignende køb og salg af mennesker mod deres vilje og går også under betegnelsen 'trafficking'. Mange handles til prostitution, men der findes også andre former for menneskehandel. Det er vanskeligt at opgøre præcist, hvor mange mennesker der bliver handlet i EU om året, men man vurderer, at det drejer sig om flere hundrede tusinde.

Menneskehandel er en af de former for kriminalitet, der er vanskeligst at bekæmpe. Risikoen for at blive opdaget er relativt lille for bagmændene, der samtidig kan tjene mange penge. Derfor er handlen med mennesker blevet til en af de mest indbringende kriminelle forretninger i verden, kun overgået af narkotika og våben.

EU-Kommissionen kom i 2012 med en strategi, der skal forebygge og bekæmpe menneskehandel i EU. Danmark deltager ikke automatisk i det samarbejde, fordi vi siden 1994 har haft et forbehold mod at samarbejde med EU på det retslige område. Politikere og fagfolk er uenige om, hvorvidt det danske retsforbehold er et problem for indsatsen mod menneskehandel.

Arbejdsspørgsmål:

  1. Hvad er de vigtigste punkter i EU's kamp mod menneskehandel?
  2. Hvorfor mener Line Barfod (EL) modsat Britta Thomsen (S), at menneskehandel godt kan bekæmpes uden EU?
  3. Diskutér fordele og ulemper ved det danske retsforbehold i forhold til bekæmpelsen af menneskehandel.

Nøglebegreber: Retsforbeholdet, trafficking, Det politimæssige og strafferetlige samarbejde i EU (Retlige og Indre Anliggender -RIA), grænseoverskridende kriminalitet, fri bevægelighed

Senest redigeret den 9. maj 2017

Støttet af EU-Kommissionens Jean Monnet Program

Kommissionens logo

  • Artikler
    Her finder du en artikelsamling, der sætter dig i stand til at svare på arbejdsspørgsmålene.
  • Links
    Her finder du en samling af links til hjemmesider og artikler, der giver dig mulighed for at arbejde videre fra temapakkerne.