EU's grænse mod syd

I 2015 var 65 millioner mennesker på flugt, og af dem kom en million til Europa over Middelhavet. Det betyder, at langt de fleste flygtninge opholder sig i nærområderne. Det har vist sig at være en stor udfordring at enes om, hvordan EU skal tage imod menneskene, der vil søge om asyl i Europa. Der er dog i hovedtræk enighed om at kontrollere grænsen mod syd.

EU oprettede i 2004 grænse-agenturet Frontex, der skal hjælpe medlemslandene med at kontrollere de ydre grænser og begrænse irregulær indvandring. Irregulær indvandring betyder, at man ikke har visum til at rejse lovligt ind i et andet land.

Menneskestrømmen giver især problemer for Grækenland og Italien, hvor presset på grænserne er stort. Asylansøgere risikerer livet på vej over Middelhavet uden sikkerhedsudstyr og i overfyldte både. 3700 mennesker mistede livet over Middelhavet i 2015.

Italienske myndigheder oprettede deres egen flådeoperation, Mare Nostrum, da 360 bådflygtninge omkom ud for den italienske havneby Lampedusa i 2013. Denne flådeoperation blev derimod for dyr for et enkelt EU-medlemsland, og Mare Nostrum blev nedlagt i 2014. I stedet oprettede EU Triton-styrken, som er en del af Frontex. Denne operation bliver støttet af en række lande, men har stadig færre midler end Mare Nostrum og dækker et mindre geografisk område i Middelhavet.

Arbejdsspørgsmål:

  1. Hvad gør EU for at håndtere flygtningesituationen i Middelhavet?
  2. Hvad er forskellen på operationerne Mare Nostrum og Triton?
  3. Hvorfor tøver flere lande med at tilslutte sig Triton? Begrund dit svar.
  4. Diskutér, hvorfor så mange mennesker risikerer deres liv for at komme til Europa.

Nøglebegreber: Immigration, asyl- og indvandringspolitik, grænsekontrol, EU-kommissionen, Frontex, EUROSUR, EU-parlamentet, EU's ydre grænser, Mare Nostrum, Triton

Senest redigeret den 9. maj 2017.


  • Artikler
    Her finder du en artikelsamling, der sætter dig i stand til at svare på arbejdsspørgsmålene.
  • Links
    Her finder du en samling af links til hjemmesider og artikler, der giver dig mulighed for at arbejde videre fra temapakkerne.