Ungdomsarbejdsløshed

Arbejdsløshed er et stort problem for unge i EU. Særligt i de sydeuropæiske lande, som har været hårdt ramt af den seneste økonomiske krise. I Grækenland, Italien og Spanien har arbejdsløsheden blandt unge under 30 år været helt over 50 %.

Hvis de sydeuropæiske økonomer kommer i gang igen, og firmaerne begynder at ansætte, står de unge arbejdsløse dog ikke nødvendigvis forrest i køen. De fleste firmaer vil hellere ansætte nyuddannede med den nyeste viden eller folk, der har erfaring fra andre jobs. På den måde risikerer unge i 20'erne at få problemer med overhovedet at komme ind på arbejdsmarkedet. Mange sydeuropæiske unge har da også valgt at forlade deres hjemland for at søge arbejde andre steder.

Arbejdsløsheden har på papiret været faldende de seneste år, men mange bliver i dag ansat i midlertidige stillinger. Selvom de ikke fremstår som arbejdsløse i statistikerne, er de derfor heller ikke sikrede fast arbejde, og det giver usikkerhed og dårlige muligheder for at planlægge fremtiden.

Arbejdsspørgsmål:

1. Redegør for udviklingen af ungdomsarbejdsløshed i EU. Herunder forskellen mellem forskellige regioner.

2. Forklar baggrunden for den store ungdomsarbejdsløshed.

3. Beskriv udviklingen af nye midlertidige jobs, og hvad det betyder for unges jobvilkår.

4. Analyser, hvad den løse tilknytning til arbejdsmarkedet betyder for den enkelte og for samfundet som en helhed.

5. Giv dig bud på, hvordan politikerne bør forholde sig til ungdomsarbejdsløshed og usikre jobvilkår blandt unge i EU.

 

Nøglebegreber: Arbejdsmarked, arbejdsløshed, finanskrise, unge, fri bevægelighed. 

Senest redigeret 15. maj 2017.

Støttet af EU-Kommissionens Jean Monnet Program

Kommissionens logo

  • Artikler
    Her finder du en artikelsamling, der sætter dig i stand til at svare på arbejdsspørgsmålene.
  • Links
    Her finder du en samling af links til hjemmesider og artikler, der giver dig mulighed for at arbejde videre fra temapakkerne.