Lønvilkår i EU

Den 26. april 2017 præsenterede EU-Kommissionen "Den sociale søjle", som har til formål at skabe et mere retfærdigt og socialt Europa. Et af hovedområderne handler om rimelige arbejdsforhold. Herunder ordentlige lønninger, der skal begrænse omfanget af fattigdom i EU.

Tiltaget er dog også et svar på en udbredt kritik af den fri bevægelighed på beskæftigelsesområdet. Når arbejdstagere flytter over grænserne, kan det nemlig føre til løntrykkeri og social dumping. Eksempelvis får mennesker fra Østeuropa ofte en lavere løn for deres arbejde i Nordeuropa i forhold til de kolleger, der er statsborgere i det pågældende land.

EU-Kommissionen har igennem længere talt om muligheden for at indføre en mindsteløn i EU. En lang række lande har allerede en lovpligtig mindsteløn. Det har man dog ikke i bl.a. Danmark, Sverige og Finland, hvor løn- og arbejdsvilkår i høj grad aftales mellem arbejdsmarkedets parter - den såkaldte nordiske arbejdsmarkedsmodel. Her har ønsket om lovpligt mindsteløn derfor mødt stor modstand.

Arbejdsspørgsmål:

1. Redegør for baggrunden for EU's nye indsats på det europæiske arbejdsmarked.

2. Beskriv, hvad henholdsvis en lovpligtig mindsteløn og en almengørelse af overenskomster går ud på.

3. Analyser holdningerne til lovpligtig mindsteløn hos arbejdsgivere og fagbevægelse i Danmark, og hvorfor der ikke nødvendigvis er samme enighed mellem de to aktører på et overordnet europæisk plan.

4. Giv dit bud på, hvad man bør gøre i forhold til lønvilkårene i EU.

 

Nøglebegreber: Fri bevægelighed, arbejdsmarkedspolitik, social dumping, fattigdom, ulighed, mindsteløn. 

 

Senest redigeret 15. maj 2017.

Støttet af EU-Kommissionens Jean Monnet Program

Kommissionens logo

  • Artikler
    Her finder du en artikelsamling, der sætter dig i stand til at svare på arbejdsspørgsmålene.
  • Links
    Her finder du en samling af links til hjemmesider og artikler, der giver dig mulighed for at arbejde videre fra temapakkerne.