Arbejdskraft fra øst

Et af de kontroversielle spørgsmål ved udvidelsen af EU i 2004 og 2007 var, om de 100 millioner nye EU-borgere fra første dag skulle have adgang til at søge arbejde i hele EU. Den fri bevægelighed for personer, varer, penge og tjenesteydelser er nemlig et helt grundlæggende princip i EU og en forudsætning for det indre marked.

Ved udvidelserne af EU lykkedes det 12 ud af 15 EU-lande at få overgangsordninger, der begrænsede adgangen for borgere fra de nye lande. Man frygtede, at lave lønninger og stor arbejdsløshed i de nye EU-lande ville medføre et stort indryk af østeuropæisk arbejdskraft.

Danmarks sidste overgangsordning sluttede den 1. januar 2014, da rumænere og bulgarere fik lov til frit at rejse til Danmark. For øjeblikket bor og arbejder omkring 100.000 østeuropæere i Danmark.Det har resulteret i en ophedet debat om, hvorvidt de såkaldte østarbejdere 'dumper' løn og arbejdsvilkår i Danmark, eller om de snarere gør virksomheder i stand til at konkurrere bedre og dermed sikrer endnu flere arbejdspladser. Det har også resulteret i en diskussion om, hvorvidt det danske velfærdssystem er truet af såkaldt 'velfærdsturisme' fra rejsende østeuropæere, eller om den fri bevægelighed snarere er af positiv økonomisk betydning for Danmark.

Arbejdsspørgsmål:

  1. Hvad indebærer den fri bevægelighed for EU-borgere?
  2. Hvad mener man med 'social dumping' og 'velfærdsturisme'?
  3. Diskuter holdningerne hos de danske arbejdsgivere, fagbevægelsen, forskerne og politikerne fra artiklerne. Hvad er argumenterne om fordele og ulemper ved vandrende arbejdskraft fra øst?
  4. Hvad kan man gøre for at modvirke 'social dumping' og 'velfærdsturisme'?

Nøglebegreber: Fri bevægelighed, EU's indre marked, social dumping, velfærdsturisme, konkurrencedygtighed, arbejdsløshed.

Senest redigeret 19. april 2017.

Støttet af EU-Kommissionens Jean Monnet Program

Kommissionens logo

  • Artikler
    Her finder du en artikelsamling, der sætter dig i stand til at svare på arbejdsspørgsmålene.
  • Links
    Her finder du en samling af links til hjemmesider og artikler, der giver dig mulighed for at arbejde videre fra temapakkerne.