Kemikalier

Danmark har forsøgt at gøre det ulovligt at bruge nitrit, et kræftfremkaldende stof, i spegepølse. Men det fik vi ikke lov til af EU. I dette tema skal du lære om, hvorfor det er sådan. Du skal også tage stilling til, om det er en god idé, at EU ikke gav lov til det.

Tekst: Kampen om kemikalierne

Øvelse: Find svar

Øvelse: Læs og illustrer

Øvelse: Den beskidte kamp om kemikalierne

Problemstillinger