Kemikalier

Danmark har forsøgt at gøre det ulovligt at bruge nitrit, et kræftfremkaldende stof, i spegepølse. Men det fik vi ikke lov til af EU. I dette tema skal du lære om, hvorfor det er sådan. Du skal også tage stilling til, om det er en god idé, at EU ikke gav lov til det.

Støttet af Undervisningsministeriets Udlodningsmidler

UVM logo

Tekst: Kampen om kemikalierne

Øvelse: Find svar

Øvelse: Læs og illustrer

Øvelse: Den beskidte kamp om kemikalierne

Problemstillinger