Foredrag

Find en EU-oplægsholder

Magasin

NOTAT's temaudgivelser

EU-debat

Debatmøder og rejser

udskriv

Frihandel

Udvikling2

EU startede som et handelsprojekt. Gennem handel mellem medlemslandene håbede man at kunne opnå samhørighed og fred i Europa.

I dag er handelen indenfor EU's grænser stærkt integreret. Det betyder blandt andet, at man ikke skal betale told for varer indenfor EU.

Men EU handler også med en lang række lande udenfor Europa, herunder u-lande. Mange af de lande oplever barrierer, når de forsøger af afsætte deres varer på EU-markedet. Blandt andet konfronteres de med en 'toldmur', når de vil eksportere til EU. Det vil sige, at de skal betale en høj afgift for at afsætte varer til EU.

Nogle u-lande har dog fået toldfri markedsadgang til EU, så de lettere kan sælge deres varer og dermed skabe vækst og udvikling i deres eget land. Men den ordning er i øjeblikket under pres.

Arbejdsspørgsmål

  1. Hvilke fordele og ulemper er der ved EU's handel med u-landene?
  2. Hvorfor er forhandlingerne om EPA (frihandelsaftaler) trukket ud?
  3. Diskutér, om der bliver taget nok hensyn til u-landene på handelsområdet.
  4. Hvordan synes du, at EU's handel med u-landene burde fungere?

Nøglebegreber:

Udviklingspolitik, ulande, handel, udviklingshensyn, EPA, frihandel, told, toldmur

Senest redigeret den 17. februar 2016

  • Artikler
    Her finder du en artikelsamling, der sætter dig i stand til at svare på arbejdsspørgsmålene.
  • Links
    Her finder du en samling af links til hjemmesider og artikler, der giver dig mulighed for at arbejde videre fra temapakkerne.