Foredrag

Find en EU-oplægsholder

Magasin

NOTAT's temaudgivelser

EU-debat

Debatmøder og rejser

udskriv

Landbrugsstøtten

Landbrugsstt 210X210

Omkring 30 procent af EU's budget går i dag til landbruget, som dermed udgør en af de største udgiftsposter, kun overgået af støtte til fattige regioner og forskning.

Landbrugsstøtten blev indført kort efter 2. Verdenskrig, hvor der var mangel på mad i Europa. Meningen med landbrugsstøtten var at sikre de europæiske landmænd en god indtjening, og dermed gøre det attraktivt at drive effektivt landbrug, så der kunne blive produceret en stor mængde fødevarer. Landmændene blev garanteret en mindstepris for deres produkter, hvilket gennem tiden har medført en del problemer i form af bl.a. overproduktion.

På trods af, at landbrugsstøtten har været udsat for megen kritik og har mange modstandere, eksisterer den stadig. Støtten er reformeret af flere omgange, senest i 2013.

I dag får landmændene støtte i forhold til hvor stort en landbrugsareal de passer, forudsat de lever op til nogle grønne krav. En lille del af støtten gives til landdistriktsudvikling.

Arbejdsspørgsmål

  1. Hvorfor bruger EU penge på at støtte landbruget?
  2. Hvilke lande er de største tilhængere af EU's landsbrugsstøtte - og hvorfor?
  3. Hvad går kritikken af landbrugsstøtten på?
  4. Synes du, det er en god idé, at gøre landbrugsstøtten grønnere - eller bør den måske helt afskaffes?

Nøglebegreber:  EU's to grundpiller, Romtraktaten, overskudslagre, dumpingpriser, indkomststøtte, landbrugsordninger, minimumspris, verdensmarkedspris

Senest redigeret den 26. maj 2016

  • Artikler
    Her finder du en artikelsamling, der sætter dig i stand til at svare på arbejdsspørgsmålene.
  • Links
    Her finder du en samling af links til hjemmesider og artikler, der giver dig mulighed for at arbejde videre fra temapakkerne.