Foredrag

Find en EU-oplægsholder

Magasin

NOTAT's temaudgivelser

EU-debat

Debatmøder og rejser

udskriv

Globale forhandlinger

Eukinaklima3 210X210

EU har underskrevet FN's klimakonvention, som er en international aftale om at beskytte klimaet ved at sænke udledningen af CO2. Derfor sidder EU med ved bordet hver gang, FN afholder de årlige COP-møder (Conference Of the Parties).

Som en del af FN's Klimakonvention vedtog man i 1997 Kyotoprotokollen, der satte bindende mål for en reduktion af de industrialiserede landes udledning af drivhusgasser. Målet var en reduktion på 5,2% i forhold til 1990-niveauet inden 2013.

Som en del af aftalen forpligtede EU sig til at reducere sin udledning med 8%. Men da det endte med, at kun halvdelen af verdens industrialiserede lande gik med i aftalen - USA gjorde bl.a. ikke - blev det aldrig til den store klimaaftale, mange havde håbet på.

Målet er nu at nå en ny rammeaftale for klimaet ved COP21 i Paris i 2015. For at nå frem til den aftale, var der brug for, at man på COP20, som blev holdt i december 2014, nåede til enighed om en klar aftaletekst, som kan vedtages i slutningen af 2015.

Arbejdsspørgsmål:

  1. Hvad er de største forhindringer for at der kan komme en international klimaaftale i 2015?
  2. Hvad skete der på COP20?
  3. Diskutér argumenter for og imod, at en kommende klimaaftaler ikke sætter bindende reduktionsmål
  4. Hvilken rolle mener du, at EU skal spille i den globale klimakamp?

Nøglebegreber: COP-møder, FN, klimaforhandlinger, global klimaaftale, vetoret, mellemstatsligt samarbejde, globalt lederskab, Polen, klimaaktører, klimafinansiering, finansiering.

Senest redigeret den 1. marts 2016

Logo

  • Artikler
    Her finder du en artikelsamling, der sætter dig i stand til at svare på arbejdsspørgsmålene.
  • Links
    Her finder du en samling af links til hjemmesider og artikler, der giver dig mulighed for at arbejde videre fra temapakkerne.