Foredrag

Find en EU-oplægsholder

Magasin

NOTAT's temaudgivelser

EU-debat

Debatmøder og rejser

udskriv

Frihandel med USA

white house

I juni 2013 begyndte EU at forhandle med USA om en frihandelsaftale, der kaldes TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership).

Aftalen har til formål at skabe vækst og arbejdspladser på begge sider af Atlanten. EU og USA står samlet for 50 % af den globale økonomi, og EU-Kommissionen mener, at mere handel mellem de to parter kan øge den europæiske vækst betydeligt.

Told på de varer, der handles mellem EU og USA, er stort set fjernet allerede. Derfor handler aftalen mere om at afvikle de såkaldte "tekniske handelsbarrierer", som blandt andet dækker over forskellige standarder. For eksempel oplever amerikanske virksomheder det som en barriere, at de ikke kan sælge genmanipulerede fødevarer i Europa. Det har EU nemlig forbudt.

Andre ser det som en hindring, at der også er forskellige godkendelsesprocedurer i EU og USA. Dette påvirker f.eks. danske medicinvirksomheder, der sælger til USA. Deres produkter skal godkendes til salg i både EU og USA ved hjælp af forskellige sikkerhedsprincipper. Det gør livet svært for eksportvirksomheder, fordi den slags godkendelser kan være meget dyre.

Kritikere af aftalen frygter at den domstol, ISDS, som aftalen også skal indeholde, vil fremme virksomhedernes interesser frem for statens og forbrugernes interesser. Den særlige domstol vil nemlig gøre det muligt for virksomheder at sagsøge stater, der laver lovgivning, som skader virksomhedernes muligheder for at tjene penge.

Arbejdsspørgsmål:

  1. Hvilke roller spiller henholdsvis EU-Kommissionen, EU-Parlamentet, Det Europæiske Råd og de danske politikere i frihandelsaftalen med USA?
  2. Hvad er ISDS, og hvorfor har det været et stort debatemne?
  3. Diskutér positive og negative aspekter af frihandelsaftalen.
  4. Tror du, at aftalen i det store hele vil være til gavn for EU? Begrund dit svar.

Nøglebegreber: frihandelsaftale, frihandel, TTIP, Transatlantic Trade and Investment Partnership, ISDS, Invester-State Dispute Settlement, tekniske handelsbarrierer, handelshindringer, gensidig anerkendelse, harmonisering.

Senest redigeret 16. februar 2016

  • Artikler
    Her finder du en artikelsamling, der sætter dig i stand til at svare på arbejdsspørgsmålene.
  • Links
    Her finder du en samling af links til hjemmesider og artikler, der giver dig mulighed for at arbejde videre fra temapakkerne.