Foredrag

Find en EU-oplægsholder

Magasin

NOTAT's temaudgivelser

EU-debat

Debatmøder og rejser

udskriv

Åbenhed

Åbenhed

EU har siden 2013 forhandlet med USA om en handels- og investeringsaftale, der går under navnet TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership).

Aftalen har til formål at skabe vækst og arbejdspladser på begge sider af Atlanten. Det vil man opnå ved blandt andet at samordne regler for varer, tjenesteydelser og investeringer, og ved at fjerne såkaldte handelshindringer.

Det er alment kendt, at aftalen vil få vidtrækkende konsekvenser på en lang række områder, men der er uenighed om, hvorvidt konsekvenserne er positive eller negative. Det skyldes blandt andet, at offentligheden ikke kender til detaljerne i forhandlingerne. Kun forhandlerne selv ved helt præcist, hvad USA og EU hver især ønsker at få ud af aftalen.

Forbruger- og civilsamfundsorganisationer har kritiseret den manglende åbenhed, som de mener er udemokratisk. EU-Kommissionens forhandlere mener selv, at de har været så åbne om forhandlingerne som overhovedet muligt, og langt mere åbne end ved tidligere handelsaftaler.

Arbejdsspørgsmål:

  1. Hvad går TTIP ud på?
  2. Hvad er argumenterne for og imod øget åbenhed omkring aftalen?
  3. Diskutér, om det er i orden, at forhandlerne holder visse oplysningerne hemmelige for offentligheden og EU-Parlamentet.
  4. Hvad synes du om, at EU-Kommissionen forsøger at styre den offentlige debat om TTIP?

Nøglebegreber: TTIP, frihandel, handelspolitik, åbenhed, transparens, gennemsigtighed, kommunikation, information, demokrati, investeringspolitik

Senest redigeret 4. marts 2016

  • Artikler
    Her finder du en artikelsamling, der sætter dig i stand til at svare på arbejdsspørgsmålene.
  • Links
    Her finder du en samling af links til hjemmesider og artikler, der giver dig mulighed for at arbejde videre fra temapakkerne.