Foredrag

Find en EU-oplægsholder

Magasin

NOTAT's temaudgivelser

EU-debat

Debatmøder og rejser

udskriv

Tilvalgsordningen

Tilvalgsordning Temapakke

Siden 1993 har Danmark haft et forbehold på det retspolitiske samarbejde. EU's retspolitik dækker bl.a. over et fælles politisamarbejde og en fælles asyl- og udlændingepolitik. Der er løbende kommet flere områder, hvor Danmark står uden for. Da Lissabontraktaten blev vedtaget i 2009, blev det en realitet at Danmark ville stå uden for al nyt samarbejde om retspolitik i EU.

I 2013 fremsatte Kommissionen et lovforslag om at nytænke det fælles politisamarbejde Europol. Når det vedtages, står Danmark uden for politisamarbejdet. Dette fik de danske politikere til at diskutere, hvorvidt det danske retsforbehold stadig var en god ide.

Derfor besluttede Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre sidste år, i samarbejde med SF, Konservative og Venstre, at man ønskede en folkeafstemning om en såkaldt tilvalgsordning, hvor kun dele af retsforbeholdet indgår - mere præcist 22 retsakter. Enhedslisten, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Alternativet står uden for aftalen. Danskerne skal stemme om tilvalgsordningen den 3. december 2015.

Spørgsmål: 

  1. Hvilke dele af retsforbeholdet skal vi stemme om?
  2. Hvorfor skal vi stemme om at overgå fra retsforbeholdet til tilvalgsordningen
  3. Beskriv partiernes holdninger til aftale
  4. Diskuter, hvad der sker, hvis vi stemmer henholdsvis ja og nej?

Nøglebegreber: Tilvalgsordning, retsakt, suværenitet, aftalepartier, retspolitik, retsforbehold, demokrati

Artikler

Her finder du en artikelsamling, der sætter dig i stand til at svare på arbejdsspørgsmålene.

Links

Her finder du en samling af links til hjemmesider og artikler, der giver dig mulighed for at arbejde videre fra temapakkerne.

Senest redigeret den 23. september 2015