Foredrag

Find en EU-oplægsholder

Magasin

NOTAT's temaudgivelser

EU-debat

Debatmøder og rejser

udskriv

Europol

Europol Temapakke

Europol er den enhed, som varetager det fælles politisamarbejde i EU. Europol har hovedkvarter i byen Haag i Amsterdam og fungerer som en samlet støtte for EU-landenes forskellige politimyndigheder. Enheden har ét samlet formål: at forebygge og bekæmpe kriminalitet på tværs af medlemslandendes grænser.

Eftersom politimyndighederne i hvert af de 28 EU-lande er meget forskellige, kan det være svært at efterforske kriminalitet på tværs af grænserne. I et forsøg på at harmonisere og effektivisere arrestprocessen har EU derfor samlet Europol som én fælles politimyndighed.

På grund af Lissabontraktaten, som blev vedtaget i 2009, bliver Europol i 2015 gjort til et overstatsligt EU-samarbejde. I et overstatslig samarbejde kan EU i en flertalsafstemning mellem EU-landene træffe bindende beslutninger, som har direkte virkning i medlemslandene. 

Det danske retsforbehold gør, at Danmark kun kan deltage i EU's retspolitik på et mellemstatsligt niveau, og vi risikerer derfor at ryge ud af det overstatslige Europol-samarbejdet, hvilket kan få store konsekvenser for det danske politis internationale arbejde og efterforskning i EU. Det er en af hovedårsager til, at vi nu skal stemme om en ændring af det danske retsforbehold. 

Arbejdsspørgsmål

  1. Hvad er Europol, og hvilke opgaver varetager enheden?
  2. Hvad vil det sige, at et EU-samarbejde som Europol går fra et mellemstatsligt til et overstatsligt niveau?
  3. Hvordan forholder ja- og nej-partierne sig til Danmarks deltagelse i Europol-samarbejdet?
  4. Diskutér, om det er realistisk, at Danmark kan få en parallelaftale på Europol-samarbejdet

Nøglebegreber: Europol, Retsforbeholdet, Lissabontraktaten, arrestprocessen, mellemstatslig og overstatslig samarbejde, efterforskning, flertalsafstemning, EU-retlige og indre anliggender, EU, kriminalitet, politisamarbejde. 

Artikler

Her finder du en artikelsamling, der sætter dig i stand til at svare på arbejdsspørgsmålene.

Links

Her finder du en samling af links til hjemmesider og artikler, der giver dig mulighed for at arbejde videre fra temapakkerne.

Senest redigeret den 21. september 2015