Foredrag

Find en EU-oplægsholder

Magasin

NOTAT's temaudgivelser

EU-debat

Debatmøder og rejser

udskriv

Asylsamarbejdet

Retforbeholdet6

Danmark deltager ikke fuldt ud i EU's asyl- og flygtningepolitik. Det skyldes det danske retsforbehold, der kom til verden, da danskerne stemte nej til Maastricht-traktaten i 1992. Nej'et fik alle ja-partierne (inklusiv SF) til at lave et nationalt kompromis, hvor Danmark fik fire undtagelser fra traktaten. I 1993 stemte danskerne så ja til traktaten med disse undtagelser.

I 1999 gik asyl- og flygtningepolitikken i EU fra at være et mellemstatsligt samarbejde (hvor alle medlemslande har veto-ret) til at være et overstatsligt samarbejde, hvor beslutninger træffes ved flertalsafgørelser.

Danmarks nuværende retsforbehold holder landets asyl- og flygtningepolitik på et mellemstatsligt niveau, hvilket gør, at Danmark står uden for de overstatslige EU-beslutninger. Det betyder, at Danmark ingen reel indflydelse har på vigtige EU-aftaler på asyl- og flygtningeområdet. Til gengæld kan Danmark selv bestemme asylpolitikken. 

Vi skal nu stemme om en ændring af retsforbeholdet. Men asyl- og flygtningepolitikken er udeladt fra aftalen. Denmark vil derfor fortsat stå udenfor EU-samarbejdet på asylområdet, også selvom vi stemmer ja d.3 december. 

Spørgsmål:

  1. Hvad betyder det danske retsforbehold for asyl- og flygtningepolitikken i Danmark?
  2. Hvorfor vil Danmark stadig have en undtagelse på asylområdet, uanset om danskerne stemmer ja eller nej til ændring af det nuværende retsforbehold?
  3. Diskutér fordele og ulemper ved at udelade asylpolitikken i aftalen om retsforbeholdet, som danskerne skal stemme om i december 2015.
  4. Vurdér, om en ophævelse af retsforbeholdet er det bedste valg på lang sigt i forhold til asyl- og flygtningepolitikken i Danmark.

Nøglebegreber: asylpolitik, flygtninge, harmonisering, retsforbehold, medlemskab, Maastrict-traktat, mellemstatsligt samarbejde, overstatsligt samarbejde. 

Artikler

Her finder du en artikelsamling, der sætter dig i stand til at svare på arbejdsspørgsmålene.

Links

Her finder du en samling af links til hjemmesider og artikler, der giver dig mulighed for at arbejde videre fra temapakkerne.

Senest redigeret den 23. september 2015