Foredrag

Find en EU-oplægsholder

Magasin

NOTAT's temaudgivelser

EU-debat

Debatmøder og rejser

udskriv

Arrestordren

Arrestordre Temapakke

Den europæiske arrestordre er et værktøj, som EU bruger til at bekæmpe terror og kriminalitet på tværs af medlemslandenes grænser. Den fælles arrestordre skal forstås som et forenet samarbejde mellem EU-landene, hvormed ét EU-land kan få udleveret en EU-borger fra et andet land til retsforfølgelse.

Da de 28 EU-lande følger forskellige arrestprocedurer, kan arrestordren i en grænseoverskridende lovovertrædelse ofte være en langsommelig og krævende affære. Som et forsøg på at effektivisere processen bliver den europæiske arrestordre - som følge af Lissabon-traktaten fra 2009 - gjort til et overstatsligt samarbejde i 2015.

Tilhængerne af dansk deltagelse i den europæiske arrestordre på et overstatsligt plan mener, at dette ville være en effektiv måde at overkomme de mange forskellige retssystemer i EU-landene. Ifølge ja-siden fører disse blot til forvirrende, længere og mere ressourcekrævende arrestprocesser mellem EU-landene.

På den anden side siger kritikkerne, at dansk deltagelse i én fælles arrestordre ville sende uskyldige i udenlandske fængsler under inhumane forhold, medføre alvorlig uretfærdighed og så godt som være ensbetydende med en dansk suverænitetsafgivelse over for EU.

Spørgsmål: 

  1. Hvad indebærer den europæiske arrestordre?
  2. Hvordan påvirker den europæiske arrestordre det enkelte individ?
  3. Diskutér fordele og ulemper ved at overføre Danmarks arrestordre fra en mellemstatslig beslutningsproces til et overnationalt samarbejde i EU.
  4. Din personlige holdning: Skal arrestordren bestemmes ud fra ét fælles standpunkt mellem EU-medlemslande eller er denne beslutning helt og aldeles op til det enkelte EU-land? Og hvorfor?

Nøglebegreber: Den europæiske arrestordre, terror, kriminalitet, retssystem, retsforfølgelse, suværenitet, udlevering 

Artikler

Her finder du en artikelsamling, der sætter dig i stand til at svare på arbejdsspørgsmålene.

Links

Her finder du en samling af links til hjemmesider og artikler, der giver dig mulighed for at arbejde videre fra temapakkerne.

Senest redigeret den 23. september 2015