Foredrag

Find en EU-oplægsholder

Magasin

NOTAT's temaudgivelser

EU-debat

Debatmøder og rejser

udskriv

Madbenzin

madbenzin

Biobrændstof - eller populært sagt 'madbenzin' - er brændstoffer, der er fremstillet af eksempelvis majs, hvede, sojabønner og rapsolie. I Europa bruger vi madbenzin til at fylde i blandt andet biler og flyvemaskiner.

EU vedtog i 2008 et krav om, at biobrændstof skulle udgøre mindst 10 procent af bilernes brændstof i 2020. Målet var at skåne klimaet, da madbenzin er kategoriseret som vedvarende energi. Men beslutningen er blevet kritiseret, fordi biobrændstof har vist sig alligevel ikke at være helt så klimavenligt, og fordi det lægger pres på fødevaresituationen i u-landene.

Efter pres fra bl.a. miljø- og u-landsorganisationer opstod der i 2012 stor debat om problemstillingen, hvor der blev ytret ønske om, at EU-kravet om biobrændstof skulle trækkes tilbage. I september 2013 godkendte EU-Parlamentet, at kun seks procent af brændstof til biler må komme fra afgrøder. Men mange mener, at det tal stadig er alt for højt.

Arbejdsspørgsmål

  1. Hvad er madbenzin?
  2. Hvorfor kan produktionen af biobrændstof være et problem?
  3. Diskutér EU's forslag om at begrænse biobrændstof.
  4. Hvilken rolle mener du, EU burde spille for at sikre fødevarer til verdens fattigste?

Nøgleord: biobrændstof, madbenzin, ethanol, brændstof, fødevarer, fødevaresikkerhed, klima, CO2, miljø

Senest redigeret 12. februar 2016

  • Artikler
    Her finder du en artikelsamling, der sætter dig i stand til at svare på arbejdsspørgsmålene.
  • Links
    Her finder du en samling af links til hjemmesider og artikler, der giver dig mulighed for at arbejde videre fra temapakkerne.