Foredrag

Find en EU-oplægsholder

Magasin

NOTAT's temaudgivelser

EU-debat

Debatmøder og rejser

udskriv

Arbejdskraft fra øst

beskyttelseshat

Et af de kontroversielle spørgsmål, da EU i 2004 og 2007 blev udvidet, var, om de 100 mio. nye EU-borgere med det samme skulle have adgang til at søge arbejde i hele EU. Den fri bevægelighed for personer, varer, penge og arbejdsopgaver, er nemlig et helt grundlæggende princip i EU, som skal sikre et velsmurt indre marked.

Alligevel sikrede 12 ud af 15 EU-lande sig overgangsordninger, der begrænsede adgangen for borgere fra de nye lande. Man frygtede, at deres lave lønninger og store arbejdsløshed ville medføre en invasion af fremmed arbejdskraft.

Danmarks sidste overgangsordning sluttede den 1. januar 2014, da rumænere og bulgarere fik lov til frit at rejse til Danmark. For øjeblikket bor og/eller arbejder omkring 100.000 østeuropæere i Danmark.

Det har resulteret i en ophedet debat, om de såkaldte østarbejdere 'dumper' løn og arbejdsvilkår i Danmark, eller om de snarere gør virksomheder i stand til at konkurrere bedre - og dermed sikrer arbejdspladser. Det har også resulteret i en diskussion, om det danske velfærdssystem er truet af såkaldt 'velfærdsturisme' fra rejsende østeuropæere, eller om den fri bevægelighed snarere er af positiv økonomisk betydning for Danmark.

Arbejdsspørgsmål:

  1. Hvad indebærer den fri bevægelighed for EU-borgere?
  2. Hvad mener man med 'social dumping' og 'velfærdsturisme'?
  3. Diskuter de danske arbejdsgivere, fabevægelsen, forskerne og politikernes holdninger: hvad er argumenterne om fordele og ulemper ved vandrende arbejdskraft fra øst?
  4. Hvad kan man gøre for at modvirke 'social dumping' og 'velfærdsturisme'?

Nøglebegreber: Fri bevægelighed, EU's indre marked, social dumping, velfærdsturisme, konkurrencedygtighed, arbejdsløshed.

Senest redigeret 1. marts 2016

  • Artikler
    Her finder du en artikelsamling, der sætter dig i stand til at svare på arbejdsspørgsmålene.
  • Links
    Her finder du en samling af links til hjemmesider og artikler, der giver dig mulighed for at arbejde videre fra temapakkerne.