Foredrag

Find en EU-oplægsholder

Magasin

NOTAT's temaudgivelser

EU-debat

Debatmøder og rejser

udskriv

Ministerrådet

Ministerraadet

Det Europæiske Råd og Ministerrådet er to forskellige institutioner, men de har det tilfælles, at begge repræsenterer medlemslandene. 

Det Europæiske Råd består af regeringscheferne, men til møderne har også kommissionsformanden, EU's udenrigschef og formanden for Det Europæiske Råd adgang.

Ministerrådet består af fagministrene. Det vil sige, at når det handler om landbrugspolitik, så mødes landbrugsministrene, og hvis det handler om handelspolitik, så mødes handelsministrene.

Det Europæiske Råd har eksisteret siden 1975, men blev først skrevet ind i Maastricht-traktaten i 1993. Dets rolle er at være et fortroligt mødested for regeringslederne, som på topmøder bliver enige om EU's overordnede retning.

Ministerrådet har eksisteret siden Kul- og stålunionen. Selv om EU-Parlamentet har fået mere magt på især Ministerrådets bekostning, så er Ministerrådet stadig en af de mest magtfulde institutioner i EU. 

Arbejdsspørgsmål:

  1. Hvilken magt har Ministerrådet?
  2. Hvordan har Det Europæiske Råd udviklet sig historisk?
  3. Beskriv de væsentligste forskelle mellem Ministerrådet og Det Europæiske Råd.
  4. Diskutér magtbalancen mellem EU's institutioner med særlig vægt på Ministerrådets og Det Europæiske Råds rolle.

Nøglebegreber: Det Europæiske Råd, Ministerrådet, demokrati, EU's lovgivningsproces, overstatslig, EU's præsident, magtdeling.

 

Senest redigeret den 4. marts 2016

  • Artikler
    Her finder du en artikelsamling, der sætter dig i stand til at svare på arbejdsspørgsmålene.
  • Links
    Her finder du en samling af links til hjemmesider og artikler, der giver dig mulighed for at arbejde videre fra temapakkerne.