Foredrag

Find en EU-oplægsholder

Magasin

NOTAT's temaudgivelser

EU-debat

Debatmøder og rejser

udskriv

EU-Kommissionen

EU Kom

EU-Kommissionen er den udøvende magt i EU-systemet. Med lidt god vilje kan man sige, at EU-Kommissionen er EU's regering.

Kommissionen varetager mange af de samme funktioner, som regeringen gør i Danmark, men der er også store forskelle. Kommissionen består af 28 kommissærer, én fra hvert medlemsland. De sidder fem år ad gangen, og de fleste af dem har tidligere været ministre i deres egne lande. Det er kommissærernes pligt at arbejde for EU's fælles interesser, det vil sige uafhængigt af nationale interesser.

Under Kul- og stålunionen hed det ikke Kommissionen, men Den høje Myndighed og havde betydelig mindre magt end i dag. I takt med EU's integration har Kommissionen fået mere magt.

Kommissionens magt blev udfordret i løbet af finanskrisen, hvor de store lande tog de væsentligste beslutninger. Det ændrer dog ikke på, at en stærk og viljefast kommissionsformand kan få stor indflydelse i europæisk politik.

Jean-Claude Juncker fra Luxembourg har siden 2014 været formand for Kommissionen.

Arbejdsspørgsmål:

  1. Hvordan har Kommissionen ændret sig historisk?
  2. Hvilken magt og funktion har Kommissionen i dag?
  3. Prøv at omskrive kildernes mening til almindelig dansk.
  4. Diskutér Kommissionens demokratiske legitimitet 

Nøglebegreber: Kommissionen, demokrati, retslige forhold, suverænitetsafgivelse, EU-Parlamentet, Ministerrådet, EU-lovgivning.

Senest redigeret den 4. marts 2016

  • Artikler
    Her finder du en artikelsamling, der sætter dig i stand til at svare på arbejdsspørgsmålene.
  • Links
    Her finder du en samling af links til hjemmesider og artikler, der giver dig mulighed for at arbejde videre fra temapakkerne.