Foredrag

Find en EU-oplægsholder

Magasin

NOTAT's temaudgivelser

EU-debat

Debatmøder og rejser

udskriv

Borgerinitiativet

Euopean-citizens-initiative

Det kan være svært at nå til enighed i EU, ikke mindst fordi de 28 lande har meget forskellig historie, kultur og demokratiforståelse. For et land som Danmark kan det være næsten umuligt at få noget igennem alene.  Men det er nok endnu sværere for den halve milliard EU-borgere at få indflydelse på beslutningerne. 

Dog er det ikke umuligt. Som borger kan du for eksempel vælge at stemme til EU-parlamentet eller du kan melde dig ind i en organisation, der arbejder for at påvirke de politiske beslutninger.

Du kan også starte et borgerinitiativ. Det går ud på at samle én million underskrifter fra flere forskellige EU-lande. Har man samlet dem, kan man få sat en sag på dagsordenen i EU-Kommissionen, som er den institution, der tager initiativ til nye love. Det kan være, du synes, EU burde lave en lov mod madspild eller forbyde afgifter for mobil roaming. 

Borgerinitiativet blev skabt for at styrke demokratiet. Men det er blevet kritiseret for at være for besværligt.

Arbejdsspørgsmål

  1. Hvordan fungerer borgerinitiativet?
  2. Diskutér fordele og ulemper ved, at borgerne kan stille et lovforslag.
  3. Mener du, at borgerinitiativet bidrager til at gøre EU mere demokratisk? Begrund dit svar.

Nøglebegreber: EU-kommissionen, initiativret, demokratisk legitimitet, demokratisk underskud, civilsamfund, Lissabon-traktaten, teknokrati, deltagelsesdemokrati, europæisk offentlighed, interesseorganisation.

 

  • Artikler
    Her finder du en artikelsamling, der sætter dig i stand til at svare på arbejdsspørgsmålene.
  • Links
    Her finder du en samling af links til hjemmesider og artikler, der giver dig mulighed for at arbejde videre fra temapakkerne.