Foredrag

Find en EU-oplægsholder

Magasin

NOTAT's temaudgivelser

EU-debat

Debatmøder og rejser

udskriv

Krisens årsager

Krisens2 210X210

Da EU's fælles valuta, euroen, blev indført i 1999, var det for at sikre en mere effektiv og stabil handel mellem medlemslandene. Det lød som en god idé, men efter at euroen har fået en krise opkaldt efter sig, er den dalet noget i popularitet.

Der er ikke enighed om årsagerne til krisen i Europa. Et synspunkt er, at landene er mere forskellige end først antaget, og at eurozonen derfor ikke er det, man kalder en optimal valutazone. De fleste er dog enige om, at de økonomer og politikere, som i sin tid udviklede euroen, ikke formåede at lave et økonomisk system, der kunne håndtere de udfordringer, finanskrisen bragte med sig.

Finanskrisen var den krise i bankerne og finanssektoren, der brød ud i 2008 og sendte chokbølger gennem verdensøkonomien. Bankerne kom relativt hurtigt på benene igen, takket være store lån fra stater til banker ('bankpakker'). Til gengæld var finanskrisen dyr for de lande, der skulle redde bankerne. Det galdt især euro-landene, der blev skubbet ud i en helt uoverskuelig krise med kæmpe arbejdsløshed til følge.

Arbejdsspørgsmål

  1. Hvad sker der, når meget forskellige lande deler valuta?
  2. Hvorfor kan en finansboble føre til en anden?
  3. Diskutér årsagerne til krisen.
  4. Hvad synes du lyder som den mest sandsynlige årsag til, at Europa endte i krise?

Nøglebegreber: Økonomi, ØMU, euroen, eurokrise, valutazone, Vækst- og Stabilitetspagten, Den Europæiske Central Bank (ECB), Eurozonen, Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU), Konvergenskriterierne, finanskrisen, finanssystemet, den finansielle sektor.

Senest redigeret den 17. februar 2016

  • Artikler
    Her finder du en artikelsamling, der sætter dig i stand til at svare på arbejdsspørgsmålene.
  • Links
    Her finder du en samling af links til hjemmesider og artikler, der giver dig mulighed for at arbejde videre fra temapakkerne.