Foredrag

Find en EU-oplægsholder

Magasin

NOTAT's temaudgivelser

EU-debat

Debatmøder og rejser

udskriv

Grækenland i krise

Euro Greece

Grækenland er under pres. Økonomisk set er landet nær en undtagelsestilstand med en statsgæld, der nærmer sig det uhåndterbare. Situationen har betydet, at tilliden til det politiske system er meget lav. Faktisk så lav, at de folkevalgte græske politikere er sat under administration af de kreditorer, som den græske stat skylder penge. Mange peger på, at medlemsskabet af Euro-samarbejdet er en forklaring på, hvorfor det er gået så galt. Andre mener dog også, at politikerne i Grækenland gennem årene har ført en uansvarlig økonomisk politik, og at de derfor selv bærer en stor del af skylden. Men hvad er det særlige ved Grækenland? Hvorfor er det netop Grækenland, der balancerer på kanten at statsbankerot? Og ikke mindst hvad kan EU og grækerne selv gøre for at hjælpe landet ud af krisen?

Arbejdsspørgsmål:

  1. Beskriv hvordan Grækenland gik fra et økonomisk boom til at balancere på fallittens rand?
  2. Hvilke politiske og økonomiske forhold har været medvirkende til krisen?
  3. Hvordan er den politiske situation i Grækenland i dag?
  4. Diskuter hvad Grækerne og EU kan gøre for at få landet ud af krisen?

Nøglebegreber: Grækenland, Euroen, krise, ECB, EU

 Udarbejdet af Jens A. Andersen, Gymnasielærer på Hillerød teknisk gymnasium.

 Senest redigeret den 17. februar 2016

  • Artikler
    Her finder du en artikelsamling, der sætter dig i stand til at svare på arbejdsspørgsmålene.
  • Links
    Her finder du en samling af links til hjemmesider og artikler, der giver dig mulighed for at arbejde videre fra temapakkerne.