Foredrag

Find en EU-oplægsholder

Magasin

NOTAT's temaudgivelser

EU-debat

Debatmøder og rejser

udskriv

Forbehold for euroen

Forbeholdaeuro1 210X210

Danmark har valgt at være med i dele af EU's økonomiske og monetære samarbejde - det, der kaldes ØMU'en. Danmark har dog et såkaldt forbehold overfor den sidste fase i ØMU'en, nemlig indførelsen af euroen som valuta i stedet for kronen.

Selvom vi i praksis beholder vores egne mønter og pengesedler, er  den danske krone stadig bundet til euroen. Danmark har dog på visse områder ret til at gennemføre en selvstændig økonomisk politik, som euro-landene ikke har ret til.

Forbeholdet for euroen er et ud af fire danske EU-forbehold. De udsprang af danskernes nej til Maastricht-traktaten ved folkeafstemningen i 1992. Med de fire forbehold stemte danskerne ja året efter.

Euroen er siden sin indførelse blevet en international handelsvaluta anerkendt på lige fod med den amerikanske dollar. Euroens danske fortalere har fremhævet stabiliteten og sikkerheden i at dele den samme valuta med 18 andre EU-lande som et hovedargument for at bytte kronen ud med euroen. Men med finanskrisen, den europæiske gældskrise og det stigende pres på euroen, er tonen i dag noget anderledes.

Arbejdsspørgsmål

  1. Hvad går euroforbeholdet ud på?
  2. Hvad sker der, hvis Danmark siger ja til euroen - og omvendt, hvad vil der ske, hvis vi beholder forbeholdet? 
  3. Hvilken betydning har det for Danmark, at vi ikke er med i euroen?
  4. Synes du, at vi skal udskifte kronen med euroen? Begrund din holdning. 

Nøglebegreber: Euroforbeholdet, euromodstand, selvbestemmelse, medbestemmelse, fælles europæisk valuta, fastkurspolitik, finanspolitik, euro-samarbejdet, ØMU, Maastrict-traktaten, finanskrise, Stabilitetspagten ESM 

Senest redigeret den 17. februar 2016

  • Artikler
    Her finder du en artikelsamling, der sætter dig i stand til at svare på arbejdsspørgsmålene.
  • Links
    Her finder du en samling af links til hjemmesider og artikler, der giver dig mulighed for at arbejde videre fra temapakkerne.