Foredrag

Find en EU-oplægsholder

Magasin

NOTAT's temaudgivelser

EU-debat

Debatmøder og rejser

udskriv

Menneskesmugling

Family With Child In The Middle Silhouette

EU's grænse mod syd oplever et pres fra mennesker, som forsøger at komme til Europa uden indrejsepapirer. EU's reaktion på problemet er at skærpe grænsekontrollen, og arbejde for at bekæmpe menneskesmugling. Når mennesker transporteres irregulært over grænser, oftest mod betaling, er der tale om menneskesmugling. Menneskesmugling sker typisk ved at de smuglede personer har givet samtykke, og målet kan være at søge asyl i et andet land.

EU's direktiv 57/2001 er et eksempel på hvordan EU forsøger at bekæmpe menneskesmugling til Europa. Direktivet pålægger transportselskaber at betale returbilletten for passagerer, der ikke opnår opholdstilladelse i modtagerlandet. I praksis betyder det at private fly- og færgeselskab ikke lader asylansøgere købe almindelige billetter, fordi de ikke har opholdstilladelse forud for rejsen. Uden lovlige flugtruter til Europa, har asylansøgere ingen anden reel mulighed end at stole på menneskesmuglere, og betaler en mangedoblet pris for transporten til Europa, sammenlignet med hvad det ville koste hvis asylansøgere kunne købe en standard flybillet.

EU's strategi er kritiseret for at stå i modsætning til Flygtningekonventionen og menneskerettighederne. Det er en menneskeret at søge om asyl og beskyttelse fra forfølgelse. Flygtningekonventionen slår fast hvem der har ret til beskyttelse, og pålægger et land at behandle asylansøgninger fra mennesker på flugt, uafhængigt af om man har indrejsepapirer eller ej.

 

Arbejdsspørgsmål:

  1. Definér menneskesmugling.
  2. Hvad indebærer EU's direktiv 57 fra 2001?
  3. Hvad vil det sige, at EU-direktivet privatiserer grænsekontrollen?
  4. Diskuter om der findes andre løsninger hvor EU både opretholder grænsekontrol med de ydre grænser, og giver mennesker ret til at søge asyl, uden at benytte sig af menneskesmuglere. 

 

Nøglebegreber: menneskesmugling, Flygtningekonventionen, asylansøger, flygtning, grænsekontrol, menneskerettighederne, EUROPOL

 

Senest redigeret den 15. december 2016

  • Artikler
    Her finder du en artikelsamling, der sætter dig i stand til at svare på arbejdsspørgsmålene.
  • Links
    Her finder du en samling af links til hjemmesider og artikler, der giver dig mulighed for at arbejde videre fra temapakkerne.